• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

Een circulair ontwikkelproces

08 februari 2021

Circulariteit in de gebouwde omgeving beheerste tijdens de week van de circulaire economie de LinkedIn tijdlijn. Nederland is volop aan het pionieren! Het is goed te zien dat steeds meer vastgoed ontwikkeld wordt met circulaire uitgangpunten als remontabel bouwen, het gebruik van tweedehands elementen en toepassing van niet-toxische materialen. Doel hiervan is om de gebruiksfase van materialen zo lang mogelijk te strekken, met minder uitstoot en verval als resultaat. Het gebruik en hergebruik van materialen is een centraal punt in de circulaire economie, maar welke processen staan aan de wieg hiervan?

Bouwmateriaal is per slot van rekening niet circulair uit zichzelf, maar heeft een bepaald circulariteitspotentieel. Het circulariteitspotentieel kan gerealiseerd worden door onderliggende processen zoals management, planning en een lange termijn visie. Een voorbeeld: een houten balk heeft een hoog circulariteitspotentieel. Het materiaal is hernieuwbaar, biologisch afbreekbaar en sterk. Echter, als deze na gebruik wordt verbrand zonder daarbij de restwarmte te gebruiken voor energie is het energieverlies 100%, en is circulariteit niet aan de orde. In het geval dat de balk direct, lokaal wordt hergebruikt met dezelfde functie, is het energieverlies bijna nihil, en het circulariteitsgehalte dus groot.

Met andere woorden: het circulariteitspotentieel komt tot uiting door onderliggende processen. Hoe zit dat met de ontwikkeling van vastgoed? Welke processen staan daar centraal om een circulair gebouw op te leveren? Jordi Habekotté, consultant bij abcnova heeft zich over deze vraag gebogen en middels een best-practice onderzoek een circulair vastgoedontwikkelproces opgesteld dat direct implementeerbaar is. Onderdelen die hierin terugkomen zijn het betrekken van stakeholders voor in het ontwikkelproces, concretiseren van circulariteit in het PvE, reverse design, materiaalpaspoorten als beslissingstools, een langetermijn ontwikkelstrategie en flexibiliteit in zowel contracten als regelgeving.

abcnova pioniert mee aan de circulaire economie in verschillende projecten. Samen met onze opdrachtgevers maken wij circulariteit waar. Een voorbeeld hiervan is het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog. Op basis van ons circulair Programma van Eisen ontstaat hier een gebouw waarbij 100% bio-based en lokaal geoogste materialen en reststromen de norm is. It Swettehûs in Leeuwarden laat zien dat je nieuwbouw kunt realiseren door voor 40% gebruik te maken van hergebruikte materialen. Tevens werken we samen met de gemeente Utrecht en gebruikers aan de circulaire ontwikkeling van het Circulaire Cultuurcluster Berlijnplein in Utrecht. Onlangs is de aanbesteding gestart voor de contractering van een consortium voor het circulaire ontwerp, realisatie en onderhoud.

Meer weten hoe abcnova circulariteit waarmaakt? Neem contact op met Jordi Habekotté, Rowin Oosterink of Sjoerd Groen. De komende periode nemen wij u mee in hoe wij dit vraagstuk samen met onze opdrachtgevers en andere partners concreet maken. Door het delen van onze ervaringen en kennis willen we u inspireren en uitdagen om samen werk te maken van een circulaire gebouwde omgeving!

Copyright render: Dorte Mandrup ontwerp Werelderfgoedcentrum Waddenzee. 
Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
Een circulair ontwikkelproces
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.