• abcnova nieuws

    Wij houden u graag op de hoogte

Inzetten stille vastgoedreserves kans voor verduurzaming

15 oktober 2020

Paul Mooij sprak vorige week woensdag op de hybride Gemeentelijk Vastgoed Dag van IVVD, die deels op locatie en deels digitaal werd gehouden. Aanleiding voor zijn sessie was zijn onlangs gepubliceerde wetenschappelijke artikel ‘Stille vastgoedreserve geeft gemeenten financiële ruimte’ in ESB: Economisch Statistische Berichten. Dit artikel schreef hij samen met Wim van der Post, Programmamanager en onderzoeker aan de ASRE en Martijn Dröes, universitair docent aan de UvA en de ASRE. Hierin wordt gesteld dat het inzetten van de stille vastgoedreserves de bestedingsruimte van gemeenten potentieel met vijf miljard euro kan vergroten.

In zijn sessie vertelde hij onder meer over de kansen die de stille reserves opleveren voor de enorme duurzaamheidsopgave waar gemeenten met hun vastgoedportefeuille mee te maken hebben.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen is er de afgelopen jaren veel in gang gezet om vastgoed te verduurzamen. Of het nu gaat om maatschappelijk vastgoed zoals onderwijsgebouwen, gemeentelijk vastgoed, publiekvastgoed of om kantoren, woningen en winkels, iedereen heeft te maken met de grote opgave: een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050 (95% CO2-reductie).

Gemeenten worstelen met de verduurzaming van hun portefeuille. Niet alleen door gebrek aan inzicht, maar ook door beperkte financiële middelen. De stille reserve kan hier een oplossing voor zijn.  

Door de marktwaarde van het gemeentelijk vastgoed in beeld te brengen en deze af te zetten tegen de boekwaarde komt er zicht op de stille reserve. De reserve kan ingezet worden in het weerstandsvermogen wat gemeente aan moeten houden om risico’s op te kunnen vangen. Door de inzet van de reserve in het vastgoed hoeven er minder algemene reserves aangehouden te worden en wordt zodoende bestedingsruimte gecreëerd.

Uiteraard betekent de inzet van marktwaarde dat adequate sturing nodig is op het gebied van risico’s en kansen die zich voordoen bij het werken met marktwaarde. Daarnaast leent (nog) niet al het vastgoed van de gemeente zich voor de waardering op marktwaarde en de inzet van de stille reserve in het weerstandsvermogen. Vastgoed waar activiteiten plaatsvinden en waar geen markt voor is en waar de activiteiten zijn geborgd in het bestemmingsplan vallen af, denk aan primair onderwijs. Ook vastgoed waarbij in geval van verkoop sprake kan zijn dat de activiteit daarin niet kan worden voortgezet en waarmee beleidsdoelen in gevaar komen kan niet zonder meer worden ingezet.

De stille reserves op vastgoed wat goed te waarderen is, zoals kantoren en vastgoed waar geen beleidsdoel meer op zit, kan ingezet worden in het weerstandsvermogen. Daarmee komen eenmalig middelen vrij die in krappe financiële tijden en grote druk op duurzaamheidsambities meer dan welkom zijn.

abcnova begeleidt gemeenten bij het categoriseren en waarderen van hun vastgoedportefeuille. In overleg met de afdelingen vastgoed, financiën en waar nodig de accountant wordt de inzet van de stille reserve concreet gemaakt. Wilt u meer weten over het aanboren van de stille reserves en hoe dit kan worden ingezet voor de verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, neem dan contact op met Paul Mooij.

Deel dit bericht:

Wij houden u graag op de hoogte

Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief

Vul een voornaam in.
Vul een achternaam in.
Vul een (geldig) e-mailadres in.
Inzetten stille vastgoedreserves kans voor verduurzaming
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.