• Onze
    diensten

Juridisch advies

Ontwikkelings- en bouwprojecten worden steeds complexer. Proactief juridisch advies is noodzakelijk om ruimtelijke projecten succesvol te kunnen realiseren. Daarom biedt abcnova juridische specialisten met een vastgoedrechtelijke achtergrond. Zij hebben niet alleen kennis van de meest actuele wet- en regelgeving, maar zijn ook op de hoogte van de in de vastgoedmarkt gebruikelijke werkwijzen. Daarom weten zij precies hoe u overeenkomsten van aanneming van werk en (anterieure) ontwikkelingsovereenkomsten het beste inricht.

Onze juristen lopen voorop als het gaat om complexe ontwikkelingstrajecten. Zij begeleiden dergelijke trajecten vanaf de tender tot en met de daadwerkelijke oplevering. Onze specialisten denken graag mee over het inrichten van de procedure, denk hierbij aan de afweging tussen een openbare verkoop en een Europese aanbesteding. Eveneens valt onder de begeleiding van een ontwikkelingstraject het opstellen van en onderhandelen over exploitatie- en realisatieovereenkomsten voor warmte-koudeopslagsystemen (WKO). Derhalve reikt hun expertise verder dan het bouw- en aanbestedingsrecht.

Een praktisch en oplossingsgericht juridisch advies maakt onderdeel uit van abcnova, maar kan ook separaat voor een concreet vraagstuk worden ingezet. Onze juristen verstrekken advies en ondersteuning op maat, met inachtneming van alle betrokken belangen.

Juridisch advies
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.