Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

abcnova streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij over u kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan en welke rechten u heeft.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • het aangaan van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
  • ter verbetering van producten en diensten. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website;
  • ten behoeve van marketing. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, kunnen wij u een aantal keer per jaar een nieuwsbrief sturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. De via de aanmelding verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Nadere informatie is te vinden in het privacybeleid van Mailchimp.

Beveiliging en bewaartermijn

Wij handhaven bij de verwerking van uw persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft te alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door een e-mail naar  te sturen. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Indien een van deze gevallen zich voordoet, zullen wij u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

abcnova B.V. 
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht

Indien u onverhoopt niet tevreden bent met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website in de randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden (persoons)gegevens opgeslagen en geraadpleegd.

Wat voor soort cookies worden er gebruikt?

Op de website worden de volgende cookies gebruikt:

  • Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert;
  • Analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Door middel van deze cookies kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van onze websites verbeteren.

U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.abcnova.nl

Verzetten tegen cookies

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen. Door de instellingen van uw browser te wijzigen, kunt u aangegeven dat uw browser geen cookies (van onze website) mag aanvaarden. Indien u zich wilt verzetten tegen de cookies van Google Analytics, kunt u dit in de browser instellen door cookies van Google Analytics via uw browser te weigeren of door hier te klikken.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien de wijziging invloed heeft op de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via de e-mail of zoals anderszins wettelijk vereist.

Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 januari 2019