Hanzehogeschool

Groningen

De Zernike Campus wil één kennisarena zijn, met Zernikeplein 7 als middelpunt.

De Zernike Campus wil één kennisarena zijn, met Zernikeplein 7 als middelpunt.

abcnova helpt de Hanzehogeschool bij vele huisvestingsvraagstukken die komen kijken bij de realisatie van de huisvestingsambities. Zo hebben we door de aardbevingsproblematiek in Groningen en een toenemende duurzaamheidsambitie het Strategisch Huisvestingsplan en Masterplan geactualiseerd en zijn we betrokken bij verschillende projecten.

Vernieuwbouw Zp7
Een van deze projecten is de vernieuwbouw van Zernikeplein 7. De ver- en nieuwbouw van ZP7  betreft circa 25.000 m² renovatie en 7.500 m² nieuwbouw. Dit project moet bijdragen aan het realiseren van een kennisarena waarbij onderzoek, onderwijs en ondernemerschap vervlochten worden. Het hoofdgebouw van de hogeschool en het aanzicht op de campus, vanwege de van Olsttoren. Aardbevingen en de vele gebruikers maken het een complex project. abcnova is vanaf het begin betrokken geweest bij het opstellen van de Businesscase en het Programma van Eisen. Dit zorgde voor afstemming met een vijftal scholen en alle bedrijven en stafonderdelen van de hogeschool. Nog steeds is abcnova actief als spanningspartner tijdens het project en het opstellen van de fasedocumenten en bestuurlijke besluitvorming.

Ruimtemanagementmodel
abcnova heeft een ruimtemanagementmodel ontwikkeld dat eenvoudig en snel scenario’s maakt op basis van studentenprognoses, aantallen medewerkers en gebouwen, om te zien of het vastgoed aansluit op de ruimtevraag. Door verschillende draaiknoppen kan verfijning worden aangebracht, zodat de huidige en toekomstige situatie zo goed mogelijk gesimuleerd kan worden. Zo kan tijdig ingespeeld worden op veranderingen. Dit helpt de Hanzehogeschool keuzes maken voor toekomstige huisvesting.

Onderwijsruimte tekort
Vanaf september 2022 heeft de Hanzehogeschool te maken met een tekort aan onderwijsruimte. Abcnova is gevraagd om tot een oplossing voor dit probleem te komen zonder dat er bijgebouwd en verbouwd mag worden. We gaan hiervoor kijken naar onder andere de onderwijskundige visie (het beïnvloeden van de vraagkant) en de efficiëntie van de roostering en/of planning (het beïnvloeden van de aanbodkant). We maken hiervoor gebruik van het eerder opgestelde ruimtemanagementmodel en er zullen interviews worden afgenomen om tot oplossingsmogelijkheden voor het onderwijsruimte tekort te komen.

Diensten #huisvestingsadvies #projectmanagement #risicomanagement-en-planning
Speciale expertises #aardbevingsbestendig-bouwen

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Hanzehogeschool
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.