IHP
Horst
aan
de
Maas

Gemeente Horst aan de Maas

Binnen de gemeente Horst aan de Maas speelt een aantal zaken op het gebied van onderwijshuisvesting. De raad heeft dan ook besloten om een nieuw IHP op te stellen.

Binnen de gemeente Horst aan de Maas speelt een aantal zaken op het gebied van onderwijshuisvesting. De raad heeft dan ook besloten om een nieuw IHP op te stellen.

Binnen de gemeente Horst aan de Maas spelen er een aantal zaken op het gebied van onderwijshuisvesting. De raad heeft dan ook besloten om een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen met de scope op de volgende onderwerpen:

  • Brede oriëntatie, waarbij onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in het integrale accommodatiebeleid, een volwaardige plaats krijgen in het geactualiseerde IHP.
  • Lange doorlooptijd (meerjarenperspectief) van 2018-2030, waarmee de noodzakelijke accommodatiebehoefte en de investeringen op (middel)lange termijn kan worden gestuurd in relatie tot de verwachte krimp.
  • De wens is om de kaderstellende rol van de gemeenteraad in de beginfase van de ontwikkeling van het IHP in te vullen (waaronder de relatie met de herijking van het  accommodatiebeleid).
  • Intensieve samenwerking met alle onderwijspartners, zowel van het primair alsook het voortgezet onderwijs. Het creëren van draagvlak en medeverantwoordelijkheid is van belang in de context van het nieuwe IHP Onderwijs.

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas heeft abcnova het proces om te komen tot een gedragen IHP begeleid. Het IHP geeft invulling aan de gemeentelijke rol om planmatig met de huisvesting van onderwijsaccommodaties om te gaan. Daarbij is het IHP Onderwijs een hulpmiddel voor de gemeente om op basis van geactualiseerde beleidsuitgangspunten en -kaders, de juiste keuzen te maken over de locatie, bouw, organisatie en financiële meerjarenplanning van onderwijsgebouwen.

abcnova heeft met haar onderwijsadviseurs een beleidsrijke inhoud vormgegeven en de betrokken onderwijsbesturen en gemeente naar een integraal meerjarenperspectief voor duurzame onderwijshuisvesting begeleid.

Door middel van een gezamenlijke kick-off met schoolbesturen en gemeente, en intensieve overleggen met elkaar is gewerkt aan een nieuw IHP wat door de bestuurders is onderschreven.

Diensten #huisvestingsadvies
Speciale expertises #duurzaamheid

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
IHP Horst aan de Maas
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.