Keizer
Karel
College

Amstelveen

Huisvestingsvraagstuk omtrent renovatie en uitbreiding middelbare school .

Huisvestingsvraagstuk omtrent renovatie en uitbreiding middelbare school .

Fotografie: Iemke Ruige - Beeld: LIAG

Het Keizer Karel College (KKC) is een open katholieke school met 1.750 leerlingen voor havo, atheneum, technasium en gymnasium in Amstelveen. Het KKC staat voor een huisvestingsopgave waar kennis van onderwijs, ruimtelijke processen en de lokale overheid aandachtspunten zijn.

Renovatie en uitbreiding

De groei van het leerlingenaantal heeft geleid tot de uitbreiding van het KKC. Hiertoe is een visie opgesteld en die dient verder uitgewerkt te worden naar een ontwerp en uiteindelijk realisatie. In dit kader dient er met de gemeente Amstelveen overeenstemming te zijn over de plannen en in het bijzonder de financiering. 

Toekomstvast huisvesten

Het Keizer Karel College ligt pal naast de A9. Deze snelweg zal de komende jaren verbreed gaan worden. Hier kan het KKC overlast van gaan ondervinden en daarop moet worden geanticipeerd. De oplossing gaat deels uit van (vervangende) nieuwbouw en deels renovatie van het bestaande gebouw. Het huidige gebouw omvat 11.853 m2 BVO beschikbaar voor onderwijs. Op basis van de prognose groei voor de komende jaren naar 1.800 leerlingen is een oppervlak van 13.888 m2 BVO benodigd. Daarvan is 11.897 m2 BVO voor algemene onderwijsruimtes nodig en 1.991 m2 BVO voor bewegingsonderwijs.

Huisvestingsaanvraag en plan van aanpak

abcnova heeft het KKC ondersteund bij het opstellen van de huisvestingsaanvraag en de aanvraag is ingediend. Wij zorgen voor een heldere organisatie, communicatie, coördinatie en samenwerking met alle betrokken interne stakeholders (opdrachtgever, gebruikers, beheerders), ontwerp- en realisatiepartners (adviseurs en aannemer) en externe stakeholders (gemeente Amstelveen, RWS en geselecteerd consortium). abcnova is verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak en het uitwerken van een Programma van Eisen, het begeleiden en het uitvoeren van de definitie- en ontwerpfase.

Diensten #huisvestingsadvies #projectmanagement

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Keizer Karel College
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.