Kindcentrum
Ten
Boer

Ten Boer

De gemeente Groningen, gebouwheer van het kindcentrum heeft grote duurzaamheidsambities. Het gebouw, met een oppervlakte van 3.064 m2 BVO is volledig energieneutraal (EPC=0), uiteraard gasloos, voldoet het aan kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte OK en gemiddeld aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Het kindcentrum heeft een gemiddelde GPR score gehaald van 8,3. Hiermee is zo een toekomstbestendige en gezonde werk- en leeromgeving gecreëerd.

De gemeente Groningen, gebouwheer van het kindcentrum heeft grote duurzaamheidsambities. Het gebouw, met een oppervlakte van 3.064 m2 BVO is volledig energieneutraal (EPC=0), uiteraard gasloos, voldoet het aan kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte OK en gemiddeld aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Het kindcentrum heeft een gemiddelde GPR score gehaald van 8,3. Hiermee is zo een toekomstbestendige en gezonde werk- en leeromgeving gecreëerd.

Kindcentrum Ten Boer is een nieuw Kindcentrum in Ten Boer. Het Kindcentrum biedt onderdak aan een openbare basisschool (De Huifkar), een Christelijke basisschool (cbs de Fontijn), een peuterspeelzaal, een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang. Ongeveer 400 kinderen uit het Groningse Ten Boer gaan sinds eind oktober 2020 naar het nieuwe kindcentrum van hun dorp.

Energieneutraal (ENG)

De gemeente Groningen, gebouwheer van het kindcentrum heeft grote duurzaamheidsambities. Het gebouw, met een oppervlakte van 3.064 m2 BVO is volledig energieneutraal (EPC=0), uiteraard gasloos, voldoet het aan kwaliteitskader onderwijshuisvesting Ruimte OK en gemiddeld aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Het kindcentrum heeft een gemiddelde GPR score gehaald van 8,3. Hiermee is zo een toekomstbestendige en gezonde werk- en leeromgeving gecreëerd. Omdat Ten Boer in het aardbevingsgebied valt is het kindcentrum aardbevingsbestendig gebouwd.

Van analyse tot realiteit

abcnova was verantwoordelijk voor het opstellen van een Technisch Programma van Eisen, inclusief advisering voor de bouworganisatievorm, het projectmanagement van de ontwerpfasen en het managen van de aanbestedingsprocedure van de uitvoerende partijen. In de realisatiefase inclusief oplevering en nazorgfase was abcnova verantwoordelijk voor het project- en bouwmanagement (directievoering en bouwkundig toezicht).

De uitvoerende partijen zijn geselecteerd middels een bouwteam aanbesteding (UAV) op basis van een DO+ (Definitief Ontwerp + technische omschrijving). Het ontwerp is hierbij in eigen beheer uitgewerkt tot een DO+ zodat de uitvoerende partijen een onderbouwde prijs konden neerleggen voor de realisatie van het werk. Met de uitvoerende partijen is het DO+ verder uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Hierdoor hadden zij in de Engineeringsfase de mogelijkheid om hun kennis in te zetten en onduidelijkheden uit het ontwerp te filteren. Hierdoor zijn onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoeringsfase beperkt gebleven.

Op 16 oktober 2019 vond de officiële handeling “start bouw” plaats. Het kindcentrum is op 1 oktober 2020 opgeleverd.

Diensten #directievoering-en-toezicht #projectmanagement #tendermanagement
Speciale expertises #duurzaamheid #aardbevingsbestendig-bouwen

Verzamel projecten en download een PDF

Verzamel projecten en download de PDF

X

Bedankt voor uw interesse in deze PDF. Vul uw e-mailadres in om deze te kunnen downloaden.

Vul een (geldig) e-mailadres in.
Kindcentrum Ten Boer
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.