Jelle van der Veen

projectmanager

Speciale expertise #het-nieuwe-werken #duurzaamheid
Werkvelden #onderwijs #kantoren #woningen
Diensten #contractmanagement #projectmanagement

Het is mijn ambitie om het project binnen de gestelde kaders soepel te verlaten lopen en daarbij een zo prachtig mogelijk project te realiseren. Een goede communicatie en duidelijke afspraken tussen de belanghebbenden en betrokken partijen vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Jelle werkt aan complexe projecten, zoals grootschalige transformaties, renovatie- en nieuwbouwprojecten met uitgebreide Programma’s van Eisen. Hij heeft daarbij sturing aan diverse ontwerpteams. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor projectgerelateerde zaken zoals de planning, ramingen, kwaliteit en de integraliteit van de stukken. Naast deze werkzaamheden heeft hij zich ook bezig gehouden met het contractmanagement en de daarbij behorende kaders, evenals de opzet van de projectorganisatie.

Recente projecten zijn de verbouwing van een MBO vakschool in Utrecht en is hij betrokken bij het continueringsplan voor de Medische Faculteit van de VU Amsterdam.

Jelle van der Veen
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.