• Maatschappelijk

Woningcorporaties

Nooit eerder was de corporatiemarkt zo dynamisch

Woningcorporaties zijn uniek in Nederland. Corporaties verhuren en onderhouden woningen al meer dan 100 jaar en staan midden in de samenleving. Zij zorgen voor voldoende, betaalbare en goede woningen voor mensen die hierin niet zelfstandig kunnen voorzien. Ook dragen zij bij  aan de leefbaarheid in wijken en kernen. Bestaande wijken met veel sociale huurwoningen staan onder grote druk. De zoektijden om een passende woning toegewezen te krijgen nemen toe. Toenemende onzekerheden in de maatschappij, zoals de stijgende energielasten en toename van urgente woningzoekenden, leiden tot nog grote zorgen bij bewoners. 

De maatschappij heeft hoge verwachtingen en verlangt actief handelen door de corporatie. De noodzaak tot optimaliseren, toevoegen en verduurzamen van de (sociale) woningvoorraad neemt alsmaar toe. De brede maatschappelijke opgave en de noodzakelijke transformatie van gebieden vormen samen een complex vraagstuk in een veeleisende en veranderende omgeving. Dit kan niet alleen door de corporatie zelf kan worden opgepakt en vraagt om samenwerking en de juiste expertises aan tafel. Juist door samenwerking met inhoudelijke expertise worden plannen haalbaar en kan maatschappelijke impact gemaakt worden. Wij ondersteunen corporaties om invulling te geven aan hun ambities en hun rol als opdrachtgever. Of het nu gaat om het realiseren van een nieuwbouwproject, het concreet maken van uw duurzaamheidsopgave,  het contracteren van een bouwpartner of directievoering. Wij staan met beide benen op de grond. Graag zijn wij de rots in de branding, die toegevoegde waarde creëert voor opdrachtgever én bewoner.

Woningcorporaties
abcnova gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy statement.