• Onze
    diensten

Gebiedsontwikkeling

Krachten bundelen voor waarde creatie

Samen bouwen aan de toekomst. Het is een proces dat begint met een visie die vorm krijgt door interactie met partners, belanghebbenden en eindgebruikers. Gebiedsontwikkeling is onlosmakelijk verbonden met inspiratie en creativiteit. abcnova neemt het voortouw, durft de juiste vragen te stellen, brengt kennis en expertise samen. Stapsgewijs loodsen we onze visie door politieke besluitvorming.

Samen met de betrokken partijen werken we aan de optimale balans tussen sociaal-maatschappelijke, economische, ruimtelijke en ecologische waarden. Daarbij zijn de eindgebruiker en het DNA van het gebied begin- én eindpunt. Door integraal te werken, te toetsen, transparant te communiceren en vooral door processen efficiënt en beheersbaar te houden, realiseren we zichtbare, werkbare en mooie resultaten. 

Gebiedsontwikkeling

© 2018 abcnova | Sitemap - Disclaimer - Algemene voorwaarden

Deze website gebruikt cookies. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie.