• Onze
    diensten

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) vindt zijn oorsprong in de jaren 90 van de vorige eeuw. Toen concentreerde HNW zich nog vooral op flexibele werkplekken. Mogelijkheden op gebied van ICT hebben het speelveld steeds breder gemaakt. De belangrijkste trend zit echter aan de organisatiekant: meer sturen op toegevoegde waarde, minder op aanwezigheid en het faciliteren van de activiteiten en werkprocessen die medewerkers in hun werk uitvoeren.

Vaak is een verandering van huisvesting een aanleiding om de wijze van werken en daarbij het werkconcept te heroverwegen. Soms vraagt de verandering van werkconcept juist om een verandering van huisvesting. De enige succesvolle aanpak bij àlle verbeter- en verandertrajecten is het creëren van draagvlak, want wat je nodig hebt zijn enthousiaste en betrokken medewerkers. Om deze reden richt de aanpak van abcnova zich op het communiceren met, betrekken bij en overtuigen van medewerkers als het gaat om concept, gebruik en gedrag. Onze unieke en praktische werkwijze helpt de totale organisatie bij het adopteren van een werkplekconcept op maat, stap voor stap.

Het Nieuwe Werken

© 2017 abcnova | Sitemap - Disclaimer - Algemene voorwaarden

Deze website gebruikt cookies. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie.